terug

Friesland

 
  In Friesland is veel gegraven
     

Terpen zijn opgeworpen (en later weer afgegraven), kwelders aangelegd en ontwaterd, laagveen afgegraven, dijken aangelegd, polders ontgonnen, akkerland omgeploegd en bemest, sloten uitgediept, dierbaren begraven, heidevelden afgeplagd, moerassen ontwaterd en ontgonnen, klei uitgegraven en hoogveen afgegraven.

Kortom Friesland, het landschap is al gravend ontstaan in de loop van duizende jaren. Deze noeste zware arbeid; het graven, het grondverzet, het schaven aan de aarde (van levensbelang van de vroegere bewoners), is voor ons een bron van inspiratie.

Voor de prijsvraag 'Poorten van Fryslan' zijn we opzoek geweest naar een identiteit, een eigenheid die bij Friesland past. Wij denken dat gevonden te hebben in het woord 'graven'.

Het woord/ begrip graven, is op een dusdanige manier met Friesland verbonden dat het een inhoudelijk thema is geworden die vier locaties met elkaar verbindt. Een thematische markering van een provincie met een bijzonder karakter in een buitengewoon ruimtelijk decor. Een eigenheid die wij graag willen versterken met vier ruimtelijke voorstellen voor de desbetreffende locaties.

Het begrip 'poort' hebben we opgevat als toegang, markering, overgang van sfeer. Elke locatie heeft een eigen vorm van markering die past bij de ruimtelijke omstandigheid. De vier verschillende locaties hebben we de volgende markeringen gegeven:

Polder: Afsluitdijk, A7
Terp: Lemmer, A6
Steen: Wolvega, A32
Herinnering: Drachten, A7

Wij hebben gekozen voor ontwerpen voor vier locaties omdat het de rijkdom aan vorm, ruimtelijke karakters, en beeldende eigenzinnigheid, voortkomend uit noeste arbeid en gravend grondverzet het best weerspiegeld.

De vier voorstellen vormen met elkaar een verhaal over ambacht, de aard en de aarde, de energie en potentie van een erg bijzondere provincie.